Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 
 

Operatiivinfo Hoia end asjadega kursis!

Uus veeteenuse hind

Konkurentsiameti otsuse nr 9.1-3/15-009 (22.06.2015.a)
järgi kehtivad 01.augustist 2015.a
AS-i Viljandi Veevärk teeninduspiirkondades uued
VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE HINNAD.
Loe edasi