Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 
 

Operatiivinfo Hoia end asjadega kursis!

Veekatkestus Riia maanteel

Seoses veetorustiku remondiga 
Riia maanteel  on veekatkestus
31.10.2014 kell13.00-13.30.
Veega varustamine on katkenud
järgmistel kinnistutel:

Riia mnt 52C, 54, 54A, 54B, 54G,
             54H, 54M, 54J, 54L, 54C.