Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Ehitusnõuded

Ehitamisel ja projekteerimisel tuleb lähtuda kõikidest valdkonda reguleerivatest dokumentidest. Olulisemad neist on:

RIIKLIKUD ÕIGUSAKTID
- Ehitusseadustik
- Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus

 KOHALIKU OMAVALITSUSE ÕIGUSAKTID
- Planeerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine
- Viljandi linna kaevetööde eeskiri
- Viljandi linna üldkasutatava territooriumi ajutise sulgemise kord

AS VILJANDI VEEVÄRK NÕUDED
- konkreetse objekti jaoks väljastatud tehnilised tingimused
- AS Viljandi Veevärk nõuded ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamisele ja ehitamisel kasutatavatele materjalidele ; Lisa 1.
- AS Viljandi Veevärk veemõõdusõlme tehnilised tingimused
- AS Viljandi Veevärk veemõõdusõlme (kastmisvesi) tehnilised tingimused
- AS Viljandi Veevärk veemõõdusõlme (oma kaev) tehnilised tingimused

EESTI VABARIIGI STANDARDID
- Veevarustuse välisvõrk EVS 921:2022
- Väliskanalisatsioonivõrk EVS 848:2021
- Hoone veevärk EVS 835:2022
- Hoone kanalisatsioon EVS 846:2021