Ehitusnõuded

Ehitamisel ja projekteerimisel tuleb lähtuda kõikidest valdkonda reguleerivatest dokumentidest. Olulisemad neist on:

RIIKLIKUD ÕIGUSAKTID
- Ehitusseadustik
- Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus

 KOHALIKU OMAVALITSUSE ÕIGUSAKTID
- Planeerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine
- Viljandi linna kaevetööde eeskiri
- Viljandi linna üldkasutatava territooriumi ajutise sulgemise kord

AS VILJANDI VEEVÄRK NÕUDED
- konkreetse objekti jaoks väljastatud tehnilised tingimused
- AS Viljandi Veevärk nõuded ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamisele ja ehitamisel kasutatavatele materjalidele ; Lisa 1.
- AS Viljandi Veevärk veemõõdusõlme tehnilised tingimused
- AS Viljandi Veevärk veemõõdusõlme (kastmisvesi) tehnilised tingimused

EESTI VABARIIGI STANDARDID
- Veevarustuse välisvõrk EVS 921:2014
- Väliskanalisatsioonivõrk EVS 848:2013
- Hoone veevärk EVS 835:2014
- Hoone kanalisatsioon EVS 846:2013