Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Hanked

- AS Viljandi Veevärk annab tasuta ära reoveeset.
Ligikaudne kogus aastas 3500 tonni (ka väiksemad kogusted min 100 tonni)
Sette töötlemine ja kasutamine on rangelt reguleeritud ning vastavad üldnõuded tulenevad Veeseadusest