Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Hanked

- AS Viljandi Veevärk annab tasuta ära reoveesette komposti. Reoveesette kasutamist reguleerib Keskkonnaministri
määrus nr 48 (01.02.2003) "Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded".