Juhtimissüsteem

ASis Viljandi Veeärk on alates 2009. aastast sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteem ISO 9001:2015.

Juhtimispõhimõtted:

Kohustume:

  • Tagama klientide/tarbijate rahulolu kvaliteetse vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise abil.
  • Moodustama ühtse, ausa, kohusetundliku ja kõrgete erialaste oskustega meeskonna.
  • Rakendama juhtkonna eestvedamisel kaasaegsed juhtimisvõtted ja kõrge töökultuuri.
  • Tagama töötajatele rahulolu kaasaegsete töövahendite, infrastruktuuri, koolituste ja motivatsioonisüsteemi kaudu.
  • Tagama juhtimissüsteemi mõjususe pideva parendamise ettevõtte tõhusamaks toimimiseks.
  • Järgima tegevusega seotud õigus- ja normdokumentide nõudeid.