Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Keskkonna Investeeringute Keskus

Keskkonnainvesteeringute Keskus on rahastanud aastatel 2013 - 2014 projekti " Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rekonstrueerimine Viljandi linnas". Projekti käigus rekonstrueeriti ja ehitati vee-, kanalisatsiooni- ning sademetevee
torustikke Munga, Sepa, Kauba ja Väike-Turu tänavatel ja Trepimäel. Koos torustike ehitusega taastati ehitusalal
ajaloolist ja unikaalset Viljandi vanalinna tänavakatendit.