Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Laboratoorium

AS Viljandi Veevärk labor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt
ja vastab EVS-EN ISO 17025:2017 nõuetele kui katselabor. Igal aastal külastab laborit akrditeerimise rühm.
Labori akrediteerimisala. 
Proovivõtjad on atesteeritud. Proovivõtjat saab tellida ainult Viljandi linna piires.

PROOVIDE VASTUVÕTT LABORIS
Joogivesi
esmaspäev, teisipäev 08.00 – 12.00
Heitvesi
esmaspäev, teisipäev, kolmapäev  08.00 – 12.00
Pudelite väljastamine tööpäevadel 08.00-16.30

Proove võetakse  vastu alljärgnevate vastuvõtuakt-tellimuste alusel:
- heitveeproovi vastuvõtuakt-tellimus
- joogiveeproovi vastuvõtuakt-tellimus
- uhtmeproovi vastuvõtuakt-tellimus

Laboriteenuste hinnakiri alates 01.01.2021