Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Operatiivinfo Hoia end asjadega kursis!

Veekatkestus 26.07.2022

Seoses veetorustiku remonttöödega
toimub veekatkestus teisipäeval 26.07.2022
ajavahemikul  kell 10.00-12.00
järgmistel kinnistutel:

- Mäe tn: 6; 6a; 8; 8a

Ehitustööd Maramaa puiesteel

Maramaa puiesteel (lõigul Tallinna tänav kuni Endla tänav)
algavad lähiajal reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimistööd.
Riigihange viitenumber 251036
Ehitaja OÜ Suja Ehitus
Tööde tähtaeg 07.10.2022

Ehituse ajal on võimalikud häired järgmiste kinnistute
reoveekanalisatsiooni ärajuhtimisega /kinnistutele ligipääsuga

- Tallinna  tn 34 ja 36
- Maramaa pst 9,11, 14 ja 14a

 

 

.