Laboratoorium

AS Viljandi Veevärk labor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt
ja vastab EVS-EN ISO 17025:2005 nõuetele kui katselabor.
Proovivõtjad on atesteeritud.

 

PROOVIDE VASTUVÕTT LABORIS

Joogivesi
- süvaproovid: esmaspäev ja teisipäev  08.00 – 12.00
- tavaproovid: esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev 08.00 – 12.00

Heitvesi esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev  08.00 – 12.00

Pudelite väljastamine tööpäevadel 08.00-16.30

 

 Laboriteenuste hinnakiri