Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Operatiivinfo Hoia end asjadega kursis!

Veekatkestus 25.09.2020

Seoses veetorustiku remonttöödega toimub
veekatkestus Viiratsi alevikus Sakala tänaval
reedel 25.09.2020 ajavahemikul kell 9:00-14:00

Veeühenduseta jäävad kinnistud:
- Sakala tn: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
                  37, 38, 39, 40, 41, 42, 42a, 43, 44, 44a,
                  45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58.

KIKi toetus eraisikutele

Alates 8. maist 2020 saavad KIKist toetust eraisikute
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rajamiseks
taotleda ka isikud, kelle majapidamine asub alla 2000
tarbijaga reoveekogumisalal. Samuti pikeneb kõikidele,
sh üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele
vooru tähtaeg - projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp
ei või olla hilisem kui 31. august 2023.
Loe lähemalt SIIT

KÜSITLUS

Lugupeetud Viljandi Veevärgi klient

Palume Teie hinnangut meievahelise koostööle SIIN