Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Operatiivinfo Hoia end asjadega kursis!

Veekatkestus 26.02.2021

Seoses veetorustiku hooldustöödega toimub veekatkestus
Tänassilma külas, Viljandi vallas Kruusaaugu tänaval
reedel 26.02.2021 ajavahemikul 09.00-10.00 ligikaudu 30 min

Veeühenduseta jäävad kinnistud:
- Kruusaaugu tn: 5,7,9,11,13

Kinnistud: Rahvamaja, Ärikoht, Kalmetu kooli/Lasteaed

AS VILJANDI VEEVÄRK KONTOR ON SULETUD

Elutähtsa teenuse tagamiseks ja viiruse
leviku vähendamiseks on Viljandi Veevärgi
kontor kliendikülastusteks suletud. 

Palume ühendust võtta telefoni- või
e-posti teel.

KLIENDITEENINDUS 614 0013; 614 0014
klient@viljandivesi.ee 

RAAMATUPIDAMINE 614 0015; 614 0016

LABOR 507 0810  

ÜLDINFO   614 0010
info@viljandivesi.ee
 

KIKi toetus eraisikutele

Alates 8. maist 2020 saavad KIKist toetust eraisikute
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rajamiseks
taotleda ka isikud, kelle majapidamine asub alla 2000
tarbijaga reoveekogumisalal. Samuti pikeneb kõikidele,
sh üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele
vooru tähtaeg - projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp
ei või olla hilisem kui 31. august 2023.
Loe lähemalt SIIT