Reovee äravedu

AS Viljandi Veevärk osutab reovee äraveoteenust piirkondades, kus AS Viljandi Veevärk on määratud vee-ettevõtjaks.
Lisaks teenindab AS Viljandi Veevärk kinnistuid, mis asuvad Viljandi linnast kuni 10ne kilomeetri kaugusel.

Alates 01. oktoobrist 2020.a on reovee äraveo (1 kord kuni 4m3)  hind 52,80 eurot koos käibemaksuga.
Klientidele väljapoolt Viljandi linna lisandub kilomeetritasu 1,30 eurot  koos käibemaksuga.

Teenust on võimalus tellida ka kõikidelt teistelt valdkonnaga tegelevatelt ettevõtetelt.
ASile Viljandi Veevärk teadaolevalt osutavad piirkonnas teenust:
Fekto OÜ - teenuse tellimine ja hinnainfo - 558 8811
Almaris Projekt OÜ - teenuse tellimine ja hinnainfo - 518 5879
Kemmerling OÜ - teenuse tellimine ja hinnainfo 516 9117

Teiste võimalike teenusepakkujate kohta saab operatiivset infot internetist ja kohalikust ajalehest Sakala.