Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Teenusleping

  • Teenusleping sõlmitakse kinnistu omanikuga, kaasomandi korral kaasomanike esindajaga kokkuleppe alusel.
  • Juriidilise isiku puhul allkirjastab lepingu äriregistri andmetel esindusõigust omav isik. 
  • Rentnikega teenuslepingut ei sõlmita.
  • Uute ja rekonstrueeritavate ehitiste puhul tuleb enne teenuslepingu sõlmimist esitada kinnistule paigaldatud
    välitorustike kohta teostusjoonis .dwg failivormingus ja veemõõdusõlme asukoht hoones.
Dokumentide vormid: