Uus veeteenuse hind_01.02.2022

Alates 01. veebruarist 2022.a kehtib AS Viljandi Veevärk tegevuspiirkonnas
(Viljandi linn, Viiratsi alevik, Vana-Võidu küla, Uusna küla, Tänassilma küla,
Valma küla, Jämejala küla, Peetrimõisa küla, Mustivere küla)
alljärgnev veeteenuse hind (€/m3):

Teenuse nimetus Teenuse hind alates
01. veebruar 2022
teenusehind
käibemaksuta
teenusehind
käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,115 1,338
Tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest
1,297 1,556

Veeteenuse hind on kooskõlastatud  Konkurentsiameti 17.12.2021 otsusega nr 9-3/2021-015.