Veeteenuse hind

Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §14, §141, §142 ning  Konkurentsiameti hinnakooskõlastuse
otsusele nr 9.1-3/15-009 (22.06.2015.a) määrab AS Viljandi Veevärk alates 01.augustist 2015.a oma
teenindus-
piirkondades ( Viljandi linn, Viiratsi alevik, Vana-Võidu küla, Uusna küla, Tänassilma küla, Valma küla, Jämejala
küla) alljärgnevad veeteenuste hinnad (€/m3):

1. PÕHITEENUSTE HIND

 Teenuse nimetus

Teenuse hind

Käibemaks 20%

Teenuse hind käibemaksuga

Tasu võetud vee eest

0,77

0,15

0,92

 

 Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

 

 

I hinnagrupp*

1,08

0,22

1,30

II hinnagrupp

1,20

0,24

1,44

III hinnagrupp

1,44

0,29

1,73

* Elanikkonna olmereovesi kuulub üldreeglina I hinnagruppi. Seega on kodutarbijale veeteenuse komplekshind
koos käibemaksuga 2,22 €/m3

Hinnagruppide jaotus saasteainete konsentratsiooni alusel on:

Saasteaine nimetus

Ühik

Hinnagrupp ja sellele vastav
saasteainete konsentratsioon

Maksimaalne piirkontsentratsioon (LPK)

I

II

III

Hõljuvaine

mg/l

kuni 300

301-700

x701-1300

1300

BHT7

mgO2/l

kuni 250

251-600

x601-1400

1400

Naftasaadused

mg/l

kuni 1,0

1,1-3,0

3,1-10,0

10,0

Üldfosfor

mg/l

kuni 2,0

2,1-10,0

10,1-30,0

30,0

Üldlämmastik

mg/l

kuni 15,0

15,1-50,0

50,1-150,0

150,0

Selgitused:
a. Reovee hinnagrupp määratakse kliendi reoveest võetavate analüüside põhjal maksimaalse saasteaine konsentratsiooni järgi.
b. Reoveele kehtib hinnagrupp, mis vastab reovees sisalduva kõrgeima konsentratsiooniga saasteaine hinnagrupile.  
c. Saastetasu loetakse ülereostustasuks juhul kui see ületab III hinnagrupi saasteaine suurimat konsentratsiooni. Vastav tasu ehk hinnalisand määratakse keskkonnatasude seaduses toodud saastemäärade alusel lisaks III hinnagrupile.

2. PÕHITEENUSEGA SEOTUD LISATEENUSTE HIND

- Majaühenduste avamine ja sulgemine kliendist tingitud põhjustel:17,08 €/tk (hinnale lisandub käibemaks 20%).

- Teenustööde hinnakiri avaneb SIIT.