Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Uus veeteenuse hind_01.12.2022

(avaldatud 01.november 2022.a)
Alates 01. detsembrist 2022.a kehtib AS Viljandi Veevärk tegevuspiirkonnas
(Viljandi linn, Viiratsi alevik, Vana-Võidu küla, Jämejala küla, Peetrimõisa küla,
Mustivere küla) alljärgnev veeteenuse hind (€/m3):

Teenuse nimetus Teenuse hind alates
01. detsember 2022
teenusehind
käibemaksuta
teenusehind
käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,27 1,52
Tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest
1,51 1,81

Veeteenuse hind on kooskõlastatud  Konkurentsiameti 01.11.2022 otsusega nr 9-3/2022-046