Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Operatiivinfo Hoia end asjadega kursis!

Jämejala pumbajaama hooldustööd 16.06.2021

Seoses Jämejala pumbaja hooldustöödega
16.06.2021 kell 08.00-12.00 võib esineda
veevarustuse häireid järgmistel tarbijatel:

- Jämejala tee 11, 15-1,15-2, 17,20
- Jämejala katlamaja
- Peetri
- Lauda
- Psühhiaatriakliinik

 

Veekatkestus 17.06.2021

Seoses veetorustiku ehitustöödega toimub
veekatkestus Viiratsi alevikus, Sõpruse tänaval
neljapäeval 17.06.2021 kell 9.00-14.00
järmistel kinnistutel:

- Sõpruse tn: 12
- Sakala tn: 3a(katlamaja),3b(kauplus COOP), 5,7

Veekatkestus 16.06.2021

Seoses veetorustiku ehitustöödega toimub
veekatkestus Viiratsi alevikus, Sõpruse tänaval
kolmapäeval 16.06.2021 kell 8.30-16.00
järgmistel kinnistutel:

- Sõpruse tn: 10,11,13,13a.