Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Veeteenuse hind

Alates 01. novembrist 2020.a kehtib AS Viljandi Veevärk tegevuspiirkonnas
(Viljandi linn, Viiratsi alevik, Vana-Võidu küla, Uusna küla, Tänassilma küla,
Valma küla, Jämejala küla, Peetrimõisa küla, Mustivere küla)
alljärgnev veeteenuse hind (€/m3):

Teenuse nimetus Teenuse hind alates
01. november 2020
teenusehind
käibemaksuta
teenusehind
käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,058 1,27
Tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest
1,225

1,47

Veeteenuse hind on kooskõlastatud  Konkurentsiameti 24.09.2020 otsusega nr 9-3/2020-011.
PÕHITEENUSEGA SEOTUD LISATEENUSTE HIND
Teenustööde hinnakiri