Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

ÜF 2014-2020

  

 

 

 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (Cohesion Fund)

 

Ühtekuuluvusfond (ÜF) loodi 1993. aastal Euroopa Liidu Maastrichti lepinguga, et viia ellu Euroopa Liidu regionaalpoliitikat ning aidata järele majanduslikult vähem arenenud piirkondi.

 

Erinevalt teistest struktuurivahenditest, kus toetust jagatakse regiooniti, antakse Ühtekuuluvusfondist toetust liikmesriikidele. Toetust saavad liikmesriigid, mille rahvuslik kogutoodang on väiksem kui 90% Euroopa Liidu keskmisest. Ühtekuuluvusfondist saavad toetust mahukad keskkonna- ja infrastruktuuriprojektid. Eesmärgiks on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning soodustada säästvat arengut.

 

Keskkonna valdkonnas antakse Ühtekuuluvusfondist toetust energia või transpordiga seotud projektidele, kui need on selgelt keskkonna huvides energiatõhususe, taastuvenergia kasutamise, raudteetranspordi arendamise, ühendvedude toetamise, avaliku transporditeenuse tugevdamise jms mõttes. Samuti on toetatud projekte, mis on suunatud veevarustuse, heitvee puhastamise infrastruktuuri kaasajastamisele.

 

Lisainformatsioon EL struktuurifondide kodulehelt  http://www.struktuurifondid.ee/

 

ÜF   keskkonnaprojektide rakendusüksuseks on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

 

AS Viljandi Veevärk on Euroopa Liidu programmiperioodil 2014–2020 saanud toetust projektile “Viljandi linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine 2017” (projekt nr 2014-2020.6.03.17-0092), mille kohta vaata täpsemalt siit.