Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

ÜF 2014-2020 HANKED

Ehitustööde avatud riigihange „Viljandi linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine. Projekteerimis-ehitustööd“
(viitenumber registris 190201)

 • e-menetlusega riigihange kuulutati Riigihangete Registris välja 24.08.2017;
 • Hankel osalejana registreerus 18 ettevõtet;
 • Pakkumuste esitamise tähtajaks 05.10.2017 kell 15:00 esitati seitse pakkumust;
 • Edukaks pakkumuseks tunnistati Empower AS (reg nr 11445550) poolt esitatud pakkumus maksumusega 723 126,76 EUR (lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 30.10.2017.

Lepingu Alustamiskuupäevaks on Inseneri poolt määratud 22. november 2017.
Täitmisaeg on 400 päeva ehk Lepingu täitmise lõpptähtaeg on 27. detsember 2018.

Teenuste lihtmenetlusega riigihange „Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Viljandi linna tänavavalgustuse taristu renoveerimisel“ (viitenumber registris 190202)

 • e-menetlusega riigihange kuulutati Riigihangete Registris välja 24.08.2017;
 • Hankel osalejana registreerus 6 ettevõtet;
 • Pakkumuste esitamise tähtajaks 26.09.2017 kell 15:00 esitati neli pakkumust;
 • Edukaks pakkumuseks tunnistati konsortsiumi OÜ Keskkonnaprojekt (reg nr 10769210) ja OÜ Korbovek (reg nr 10476347) poolt esitatud pakkumus maksumusega 23 220,00 EUR (lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 31.10.2017.

Asjade ostu rahvusvaheline avatud riigihange  "Valgustite ostmine Viljandi linna tänavavalgustuse taristu renoveerimistööde läbiviimiseks“ (viitenumber 194459)

 • e-menetlusega riigihange kuulutati Riigihangete Registris välja 08.02.2018;
 • Hankel osalejana registreerus 10 ettevõtet;
 • Pakkumuste esitamise tähtajaks 20.03.2018 kell 15:00 esitati kaks pakkumust;
 • Edukaks pakkumuseks tunnistati Viru Elektrikaubandus AS (reg nr 10013630) poolt esitatud pakkumus maksumusega 102 446,75 EUR (lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 03.05.2018.