Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Ühtekuuluvusfondi 2007-2013 hanked

1. Teenuste lihtmenetlusega riigihange (e-hankemenetlusega) „Viljandi reoveepuhasti settetahendusseadmete projekteerimine“.
- Hange kuulutati Riigihangete Registris välja 10.03.2014 (viitenumber registris 150282).
- Hankedokumendid omandas (laadis alla) kokku 6 ettevõtet, hankel osalejana registreerus 4 ettevõtet.
- Pakkumuste esitamise tähtajaks 26.03.2014 kell 14:00 esitati kolm pakkumust.
- Edukaks pakkumuseks tunnistati SWECO Projekt AS (reg nr 11304200) poolt esitatud pakkumus maksumusega
  13 635,00 EUR (lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 07.04.2014.

2. Ehitustööde avatud riigihange „Viljandi vanalinna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning Männimäe reoveepumpla
rekonstrueerimine. Projekteerimis-ehitustööd

- Hange kuulutati Riigihangete Registris välja 30.01.2014 (viitenumber registris 149226).
- Hankedokumendid omandas (laadis alla) kokku 49 ettevõtet, hankel osalejana registreerus 32 ettevõtet.
- Pakkumuste esitamise tähtpäevaks 05.03.2014 kell 11:00 laekus üksteist (11) pakkumust, millest 10 oli esitatud hanke Osale 1
  ja 6 oli esitatud hanke Osale 2.
Osas 1 – Viljandi vanalinna VK-torustike ehitus-rekonstrueerimistööd – tunnistati edukaks pakkumuseks OÜ Taskar
(reg nr 12114513) poolt esitatud pakkumus maksumusega 886 454,15 EUR (lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 10.04.2014.
Osas 2 – Männimäe reoveepumpla rajamine – tunnistati edukaks pakkumuseks AS Terrat (reg nr 10095208) poolt esitatud pakkumus maksumusega 98 396,20 EUR (lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 09.04.2014.

3. Teenuste avatud riigihange „Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Viljandi vanalinna vee- ja kanalisatsioonitorustike
ning Männimäe reoveepumpla rekonstrueerimisel“
-
Hange kuulutati Riigihangete Registris välja 30.01.2014 (viitenumber registris 149223).
- Hankedokumendid omandas (laadis alla) kokku 15 isikut, hankel osalejana registreerus 12 ettevõtet.
- Pakkumuste esitamise tähtpäevaks 26.02.2014 kell 11:00 laekus seitse pakkumust.
- Edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ Keskkonnaprojekt (reg nr 10769210) poolt esitatud pakkumus maksumusega 16 600,00 EUR
  (lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 09.04.2014.

4. Ehitustööde avatud riigihange (e-hankemenetlus) „Ehitustööd Viljandi reoveepuhasti settekäitlussüsteemi kaasajastamiseks“ (viitenumber registris 156570).
- Hange kuulutati Riigihangete Registris välja 16.10.2014.
- Hankedokumendid omandas (laadis alla) kokku 20 isikut, hankel osalejana registreerus 13 ettevõtet.
- Pakkumuste esitamise tähtpäevaks 18.11.2014 kell 14:00 laekus kuus pakkumust.
- Edukaks pakkumuseks tunnistati AS Terrat (reg nr 10095208) poolt esitatud pakkumus maksumusega 308 714,70 EUR
  (lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 11.12.2014.

5. Teenuste lihtmenetlusega riigihange (e-hankemenetlus) „Omanikujärelevalve teenused Viljandi reoveepuhasti
settekäitlussüsteemi kaasajastamisel“
(viitenumber registris 156577).
- Hange kuulutati Riigihangete Registris välja 16.10.2014.
- Hankedokumendid omandas (laadis alla) kokku 8 isikut, hankel osalejana registreerus 7 ettevõtet.
- Pakkumuste esitamise tähtpäevaks 04.11.2014 kell 14:00 laekus viis pakkumust.
- Edukaks pakkumuseks tunnistati AS Infragate Eesti (reg nr 10845129) poolt esitatud pakkumus maksumusega 7 660,00 EUR
  (lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 11.12.2014.

6. Asjade ostu avatud riigihange (e-hankemenetlus) „Kombineeritud mudapump-survepesuauto" (viitenumber registris 156782).
- Hange kuulutati Riigihangete Registris välja 22.10.2014.
- Pakkumuste esitamise tähtaeg 09.12.2014 kell 12:00
- Hankedokumendid omandas (laadis alla) kokku 10 isikut, hankel osalejana registreerus 6 ettevõtet.
- Pakkumuste esitamise tähtpäevaks 09.12.2014 kell 14:00 laekus kaks pakkumust.
- Edukaks pakkumuseks tunnistati Volvo Estonia OÜ (reg nr 10918874) poolt esitatud pakkumus maksumusega 399 929,50 EUR
  (lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 16.03.2015.

 7. Asjade ostu avatud riigihange (e-hankemenetlus) „AS Viljandi Veevärk vaakum-tsisternauto soetamine“
    
(viitenumber registris 163959).
- Hange kuulutati Riigihangete Registris välja 03.06.2015.
- Hankedokumendid omandas (laadis alla) kokku 10 isikut/ettevõtet, hankel osalejana registreerus 7 ettevõtet.
- Pakkumuste esitamise tähtajaks 19.06.2015 kell 15:00 esitati neli pakkumust.
- Edukaks oakkumuseks tunnistati Volvo Estonia OÜ (reg nr 10918874) poolt esitatud pakkumus maksumusega 133 831,00 EUR
 
(lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 14.07.2015.

8. Asjade ostu avatud riigihange (e-hankemenetlus) „AS Viljandi Veevärk madel-tõstukauto soetamine“
   
(viitenumber registris 164640).
- Hange kuulutati Riigihangete Registris  välja 22.06.2015.
- Hankedokumendid omandas (laadis alla) kokku 13 isikut/ettevõtet, hankel osalejana registreerus 7 ettevõtet.
- Pakkumuste esitamise tähtajaks 10.07.2015 kell 15:00 esitati kolm pakkumust.
- Edukaks pakkumuseks tunnistati Silberauto Eesti AS (reg nr 10284932) poolt esitatud pakkumus maksumusega 51 520,00 EUR
  
(lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 24.08.2015.

9. Asjade ostu lihtmenetlusega riigihange (e-hankemenetlus) „Seadmete soetamine AS Viljandi Veevärk vee- ja kanalisatsioonivõrgu uuringuteks" (viitenumber registris 167179).
- Hange kuulutati Riigihangete Registris välja 21.09.2014.
- Hankedokumendid omandas (laadis alla) kokku 7 isikut/ettevõtet, hankel osalejana registreerus 1 ettevõte.
- Pakkumuste esitamise tähtajaks 02.10.2015 kell 14:00 esitati üks pakkumus.
- Edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ Lokaator (reg nr 10743386) poolt esitatud pakkumus maksumusega 27 988,00 EUR 
  (lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 09.10.2015.

 10. Asjade ostu avatud riigihange (e-hankemenetlus) „Viljandi veevõrgu monitoorimis- ja mõõteinventari soetamine ning paigaldamine" (viitenumber registris 167336).
- Hange kuulutati Riigihangete Registris välja 24.09.2015.
- Hankedokumendid omandas (laadis alla) kokku 4 isikut/ettevõtet, hankel osalejana registreerus 1 ettevõte.
- Pakkumuste esitamise tähtajaks 13.10.2015 kell 15:00 esitati üks pakkumus.
- Edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ Lokaator (reg nr 10743386) poolt esitatud pakkumus maksumusega 61 850,00 EUR 
  (lisandub käibemaks), kellega leping allkirjastati 26.10.2015.