Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Ajalugu

veetornViljandi linn sai endale ühisveevärgi 1911. aastal, mil rajati meie linna siluetti kuuluv veetorn ja esimene puurkaev. 1974 aastal kasvas Viljandi Rajooni Kommunaalettevõtete Kombinaadist välja iseseisev ettevõte
Viljandi Rajooni Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Tootmisvalitsus
mille ülesandeks oli veevarustuse ja kanalisatsioonialaste teenuste osutamine peale Viljandi veel ka Suure-Jaanis, Mustlas, Abjas ja Mõisakülas. Järgnevate aastate jooksul toimunud reorganiseerimiste käigus moodustati
Munitsipaalettevõte Viljandi Veevärk,
mille õigusjärglaseks on 30. jaanuaril 1997. aastal äriregistrisse kantud
Aktsiaselts Viljandi Veevärk.