Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Operatiivinfo Hoia end asjadega kursis!

Hea võimalus lasta kontrollida salv- või puurkaevu vett

Keskkonnauuringute keskus kutsub maapiirkondades
elavaid salv- ja puurkaevude kasutajaid osalema uuringus,
et koguda infot kaevude vee kvaliteedi kohta.

Inimestel, kes soovivad uuringus osaleda, palutakse
täita elektrooniline küsimustik 17. detsembriks siin
või helistada 6 112 946 ja 7 307 277.
Uuring on tasuta.

KIK avab taotlusvooru eraisikutele

Keskkonnainvesteeringute Keskus avab
taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee
kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks.

Taotluste vastuvõtt algab 5. juunil 2018.
Loe lähemalt SIIT.

.