Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Operatiivinfo Hoia end asjadega kursis!

Veekatkestus 18.08.2020

Seoses veetorustiku remonttöödega Johan Laidoneri tänaval
toimub veekatkestus teisipäeval 18.08.2020 ajavahemikul
kell 8:30 - 13:30 ca 1 tund.

Veeühenduseta jäävad kinnistud:
- Johan Laidoneri plats: 5,5a,7,9,9a,9b;
- Lutsu tn: 1,1a,3,3a,4,5(Pikk25),6,6a,8,8a;
- Pikk tn: 16,18,18a,20,20a,25,28,29,33,35,37,39,41;
- Ranna pst: 12,14,16,18,20,22.

KIKi toetus eraisikutele

Alates 8. maist 2020 saavad KIKist toetust eraisikute
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rajamiseks
taotleda ka isikud, kelle majapidamine asub alla 2000
tarbijaga reoveekogumisalal. Samuti pikeneb kõikidele,
sh üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele
vooru tähtaeg - projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp
ei või olla hilisem kui 31. august 2023.
Loe lähemalt SIIT

KÜSITLUS

Lugupeetud Viljandi Veevärgi klient

Palume Teie hinnangut meievahelise koostööle SIIN