Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Vee karedus

Vee karedust põhjustavad vees lahustunud kaltsiumi- ja magneesiumiühendid. Kaltsium ja magneesium on inimese organismile vajalikud makroelemendid, mistõttu puudub joogivees kareduse jaoks piirnorm.
Samas on vee karedus probleemiks tehnilistele seadmetele nn. katlakivi näol. Katlakivi sadestub vee kuumutamisel veega kokkupuutuvate seadmete pindadele. Seega, mis on hea inimesele, ei pruugi sobida tehnikale ja vastupidi.
Vesi üldkaredusega kuni 3,5 mg-ekv/l on pehme vesi. Vesi üldkaredusega 3,5-7 mg-ekv/l on keskmise karedusega ja vesi üldkaredusega 7-10 mg-ekv/l on kare vesi.
Eestis on maapõuest ammutatud joogivesi kare - elame ju paesel pinnal ning seesama paekivi teeb karedaks ka meie joogivee. Eestis on joogivesi enamasti optimaalse üldkaredusega (4-8 mg-ekv/l) Viljandi joogivee karedus on 4,8-5,5 mg-ekv/l.
Vee kareduse mõõtühikuid on mitmeid. Eestis kasutatakse vee kareduse näitajana  mg-ekv/l. Erinevate mõõtuhikute vahelised seosed on toodud allolevas tabelis.
Näiteks vesi karedusega 5,7 mg-ekv/l on Saksamaal kasutatava mõõtühiku järgi 16°DH

 

mg-ekv/l

mmol/l

° DH

° Clark

ppm

1 mg-ekv/l

1

0.5

2.8

3.5

50

1 mmol/l

2

1

5.61

7.02

100

1° DH (Saksa)

0.357

0.178

1

1.25

17.8

1° Clark (UK)

0.286

0.143

0.80

1

14.3

1 ppm (USA)

0.02

0.01

0.056

0.070

1