Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Operatiivinfo Hoia end asjadega kursis!

Veekatkestus 22.05.2020

Seoses veetorustiku remonttöödega toimub
veekatkestus Vilja tänaval reedel  
22.05.2020 ajavahemikul 09:30-13:00 ca 1h

Veeühenduseta jäävad kinnistud:
- Vilja tänav 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

KIKi toetus eraisikutele

Alates 8. maist 2020 saavad KIKist toetust eraisikute
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rajamiseks
taotleda ka isikud, kelle majapidamine asub alla 2000
tarbijaga reoveekogumisalal. Samuti pikeneb kõikidele,
sh üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele
vooru tähtaeg - projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp
ei või olla hilisem kui 31. august 2023.
Loe lähemalt SIIT

KÜSITLUS

Lugupeetud Viljandi Veevärgi klient

Palume Teie hinnangut meievahelise koostööle SIIN