Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Hea võimalus lasta kontrollida salv- või puurkaevu vett

05.12.2018

Keskkonnauuringute keskus kutsub maapiirkondades
elavaid salv- ja puurkaevude kasutajaid osalema uuringus,
et koguda infot kaevude vee kvaliteedi kohta.

Inimestel, kes soovivad uuringus osaleda, palutakse
täita elektrooniline küsimustik 17. detsembriks siin
või helistada 6 112 946 ja 7 307 277.
Uuring on tasuta.