Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

KÜSIMUSTIK

27.06.2014


Lugupeetud Viljandi Veevärgi klient
Soovime jätkuvalt parandada teenuse kvaliteeti
ja selleks palume Teie hinnangut Veevärgi tööle.

Küsimustik avaneb SIIT

 

23. ja 24. aprillil toimuvad
veekatkestused Oru tänaval
kell 8.30-17.00.
Veeühendus katkeb järgmistel kinnistutel:

Linnu tn 2, 4;
Oru tn 3, 5a, 5b, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 13,13a, 15a;
Supeluse tn 3, 8;
Kraavi tn 4;
Tartu 28.