Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

TEADE

05.06.2014

Seoses  Elektrilevi  plaanilise elektrikatkestusega
06.06.2014 kell 14:00 kuni 16:00
Viljandi linna veetöötlusjaamas,
võib esineda häireid veevarustuses.