Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks








* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Uus veeteenuse hind

30.06.2015

Konkurentsiameti otsuse nr 9.1-3/15-009 (22.06.2015.a)
järgi kehtivad 01.augustist 2015.a
AS-i Viljandi Veevärk teeninduspiirkondades uued
VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE HINNAD.
Loe edasi

VEEKATKESTUS
Seoses veetorustiku rekonstrueerimistöödega
27.08.2015 on veekatkestus Riia maanteel
kell 09.00-15.00.
Veevarustus on katkenud järgmistel kinnistutel:
Riia mnt 52c, 54, 54a, 54b, 54c, 54d, 54f, 54g,
54h, 54n, Männimäe külalistemaja.