Veekatkestus Lossi tänaval

17.04.2015

Veekatkestus Lossi tänaval
21.04.2015 kell 9.00-13.00.
Veevarustus katkeb järgmistel kinnistutel:

Laidoneri plats 10,
Lossi tänav 15, 18, 20, 22.