Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Veekatkestus Maramaa puiesteel

23.11.2017

Seoses veeavariiga on veega varustamine
katkenud 23.11.2017 kuni kell 17.00  
järgmistel kinnistutel:

Maramaa pst 3, 5, 6, 7, 8, 10.