Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Veekatkestus Viljandi linnas 28.08.2015

27.08.2015

Seoses avariitöödega Viljandi veetöötlusjaamas oli 
Viljandi linnas, Viiratsi asulas ja Vana-Võidu külas
veevarustus häiritud 28.08.2015 kell  9.00-10.30.

Kell   9.00 - rike Viljandi veetöötlusjaama automaatika süsteemis
Kell   9.30 - käivitati reservjuhtimissüsteem ja -pumplad
Kell 10.30 - rike likvideeriti ja taastati normaalne veeühendus

 

 

Seoses Riia mnt veetorustiku rekonstrueerimisega
on veega varustamine katkenud 31.08.2015 
kella 09.00 – 11.00 järgmistel kinnistutel:

Riia mnt 52c,  54, 54a, 54b, 54c, 54d, 54e,  54f,
54g, 54h, 54n, Männimäe külalistemaja.

Konkurentsiameti otsuse nr 9.1-3/15-009 (22.06.2015.a)
järgi kehtivad 01.augustist 2015.a
AS-i Viljandi Veevärk teeninduspiirkondades uued
VEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTE HINNAD.
Loe edasi