Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Veetöötlusjaama hooldustööd

08.01.2018

Seoses veetöötlusjaama
remont- ja hooldustöödega
võib esineda ajutiselt häireid
veevarustuses ajavahemikul
09. jaanaur kell 23:00
kuni 10. jaauar kell 05:00.