Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Veetöötlusjaama hooldustööd

08.02.2018

Seoses veetöötlusjaama
remont- ja hooldustöödega
võib 08. veebruaril esineda
ajutiselt häireid veevarustuses.