Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Veetöötlusjaama hooldustööd

24.04.2018

Seoses veetöötlusjaama
remont- ja hooldustöödega
võib 25., 26. ja 27. aprillil esineda
terves Viljandi Veevärgi teeninduspiirkonnas 
ajutiselt häireid veevarustuses.