Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Veetöötlusjaama tehniline rike 18.04.2017

18.04.2017

Veetöötlusjaamas on tehniline rike,
millest tingituna esineb veesurve
kõikumisis Viljandi linnas.
Probleemiga tegeletakse.