Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Veeteenuse hind

Alates 01. veebruarist 2022.a kehtib AS Viljandi Veevärk tegevuspiirkonnas
(Viljandi linn, Viiratsi alevik, Vana-Võidu küla, Jämejala küla, Peetrimõisa küla,
Mustivere küla) alljärgnev veeteenuse hind (€/m3):

Teenuse nimetus Teenuse hind alates
01. veebruar 2022
teenusehind
käibemaksuta
teenusehind
käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,115 1,338
Tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest
1,297 1,556

Veeteenuse komplekshind koos käibemaksuga 2,894 €/m3
Veeteenuse hind on kooskõlastatud  Konkurentsiameti 17.12.2021 otsusega nr 9-3/2021-015.

PÕHITEENUSEGA SEOTUD LISATEENUSTE HIND
Teenustööde hinnakiri alates 01.07.2022